AC – Service

AC – Service från 995:-

Du kan lätt undvika onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på din bil. Utan kontroll av AC-anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrad. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut. Om du gör en AC-service ca en gång om året kan eventuella fel upptäckas och avhjälpas i tid.

I vår AC-service* ingår:

  • Tömning av gas, trycktest och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare, påfyllning av köldmedie och olja.
  • Kontroll av: hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.
  • Om påfyllning av gas behövs tillkommer kostnad för själva gasen.

* Endast på bilar med R-134

Reparation

Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor.

Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

Lagen säger att Fel som medfört eller kan leda till utsläpp av köldmediet skall omedelbart åtgärdas. På- eller återfyllning av köldmedium får inte ske innan eventuella fel har kartlagts och systemet har åtgärdats.