AC service Avesta

AC service i Avesta / Krylbo

Varför AC-service är avgörande

Regelbunden AC-service är nyckeln till att undvika onödiga kostnader och bibehålla din bils luftkonditionering i optimalt skick. Utan regelbunden kontroll och underhåll kan AC-kompressorn och dess funktion försämras över tid, vilket i värsta fall kan leda till kostsamma reparationer och behovet av att byta ut hela enheten. Hos ES Bilservice erbjuder vi professionell AC-service i Avesta / Krylbo för att säkerställa att din luftkonditionering fungerar smidigt och effektivt.

Vår AC service inkluderar:

Tömning av gas:
Vi tömmer säkert befintlig gas från AC-systemet för att förbereda det för inspektion och underhåll.

Trycktest och läcksökning
Vi utför noggranna trycktester och läcksökning för att identifiera och åtgärda eventuella problem med systemet.

Påfyllning av köldmedie och olja
Efter genomförda tester fyller vi på köldmedie och olja enligt tillverkarens rekommendationer för optimal prestanda.

Komponentkontroll
Vi granskar hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och kontrollerar eventuella skador på komponenterna.

AC – Service i Avesta

Varför Välja ES Bilservice?

Erfarenhet och expertis

Vårt team har omfattande erfarenhet av AC-service och reparationer, vilket gör oss till din pålitliga partner för att hålla din luftkonditionering i toppskick.

Efterlevnad av miljökrav

Som auktoriserad AC-verkstad följer vi strikta miljöregler för att säkerställa ansvarsfull hantering och reparation av AC-system.

Transparent och rättvis prissättning

Vi erbjuder transparent prissättning, och eventuella kostnader för påfyllning av gas informeras om tydligt.

Bilverkstad Avesta

Reparation med miljö i fokus

Om vår inspektion avslöjar behovet av reparationer, kan du lita på ES Bilservice för att utföra dem professionellt och i enlighet med miljöskyddslagen. Som auktoriserad AC-verkstad i Avesta / Krylbo tar vi ansvar för att följa de strikta föreskrifterna från Statens naturvårdsverk.

Enligt lagstiftningen kräver vi omedelbar åtgärd vid fel som kan leda till utsläpp av köldmedium. Vi utför på- eller återfyllning av köldmedium endast efter att eventuella fel har identifierats och åtgärdats för att garantera säkerhet och miljövänlig praxis.

Kontakta oss

Håll din bil sval och bekväm genom att regelbundet investera i professionell AC-service i Avesta / Krylbo. Kontakta oss för att boka din AC-service och undvik oväntade kostnader i framtiden.